Pauwkaarten® is een coachingconcept dat coaches, coachende begeleiders optimale ondersteuning biedt bij het voeren van effectieve gesprekken op het werk. De inzet van Pauwkaarten vergroot de mogelijkheden van de coach voor een kwalitatieve inzet en versterkt de autonomie van de coachee. Dat maakt de gesprekken voor beiden beter en plezieriger. Pauwkaarten® wordt binnen het onderwijs steeds vaker ingezet.

De kaarten brengen het gesprek op gang en bieden vaak onverwachte invalshoeken. Zo krijgt de coachee (en daarmee de coach) beter zicht op wat hem of haar bezighoudt: wat gaat gemakkelijk en wat kost nog moeite, wat is goed en wat kan anders of moet beter. Het coachingconcept Pauwkaarten helpt om concrete acties te benoemen voor de korte én de lange termijn.

De inzet van Pauwkaarten helpt inzichten te krijgen die daarvoor buiten je bereik lagen en helpt deze onder woorden te brengen. De coach wordt daarmee vooral facilitator. Autonomie van de vraageigenaar is hierbij van groot belang.

Pauwkaarten is ontwikkeld door ervaren coaches/trainers en biedt een uitnodigende aanpak. Het concept is inzetbaar bij verschillende gesprekssituaties. Het is zelfstandig te gebruiken en als onderdeel van andere trainingen en trajecten. Bovendien laat het zich goed combineren met andere werkwijzen.

Ik werk zelf regelmatig met de Pauwkaarten®. Daarnaast train ik onderwijsprofessionals om zelf als Pauwcoach aan de slag te gaan met kinderen of collega’s.

Ik laat je graag -vrijblijvend- kennismaken met het werken met Pauwkaarten®