Teamcoaching

Worden wie we zijn!

Wat heeft jouw team nodig? Waar liggen de wensen tot verdere ontwikkeling?
Tijdens de intake bekijken we met elkaar waaraan behoefte is en wat meer aandacht vraagt.

Uitgangspunten teamcoaching
– Aandacht voor de individuele basisbehoeften (invloed uitoefenen, erbij horen, kunnen voldoen) én met elkaar werken aan een positieve groepsdynamiek (Tuckman).
– Bewustwording en zichtbaar maken van individuele kwaliteiten en hoe deze in te zetten voor het team.
– Samen werken aan gezamenlijke doel(en): omzetten van inzichten in concrete acties
– Gebruikmaken van de wijsheid van de minderheid om het besluit van de meerderheid krachtiger te maken (Deep Democracy)
– De rol is groter dan het individu, het individu is groter dan zijn rol. Inzicht krijgen in wat ieders rol is en werkt voor zijn eigen systeem.

Mijn coaching is altijd oplossingsgericht
Er is er aandacht voor wat er is én voor wat er (nog) niet mag zijn.
Het brengt je in gesprek met zowel jezelf als ook met de anderen.
Ik maak gebruik van speelse werkvormen.

Methodieken

Functional Fluency (TA)

 

Authentieke kwaliteiten in jezelf en de ander te (h)erkennen, waarderen en benutten. In goede en in lastige tijden.

Energiek met elkaar aan de slag.

Mogelijkheid tot het maken van een individueel TIFF-profiel en TIFF-teamprofiel.

Zie ook bij Functional Fluency.

Pauwkaarten® brengen het gesprek op gang en biedt vaak onverwachte invalshoeken. Zo krijgt het team beter zicht op wat er speelt: wat gaat gemakkelijk en wat kost nog moeite, wat is goed en wat kan anders of moet beter.
Het coachingconcept Pauwkaarten helpt om concrete acties te benoemen voor de korte én de lange termijn.
De inzet van Pauwkaarten® geeft op een speelse manier inzichten die daarvoor buiten bereik lagen.

Het 5seizoenenspel®

 

Resultaatgericht spelen met verandering.

Het spel is een voertuig om te spelen met nieuwe uitdagingen en veranderingen. Al doende wordt het steeds concreter:

→ Van wens naar waarmaken!

Spelend gaat het team aan de slag met (nieuwe) doelen en wensen.

Door het gezamenlijk te spelen verbeteren de inzichten en de communicatie binnen het team en leidt dit tot betere prestaties.

Het 5seizoenenspel® voegt, analoog aan de seizoenen, nog een extra seizoen toe aan het spel: de nazomer. In de nazomer is er aandacht voor rijping en verdieping die werkelijk perspectief biedt voor verandering!

Het spel daagt de spelers steeds opnieuw uit om volgende stappen te zetten. Elke deelnemer speelt in vrijheid, waardoor vertrouwen en nieuwe dialogen mogelijk zijn. Wat heeft het team al in huis en waaraan is (nog) meer behoefte? Nieuwe inzichten worden vertaald naar concrete acties binnen de werkomgeving.

Deep Democracy

 

De stem van de minderheid.

Deep Democracy gaat over mensen die conflicten willen oplossen, verschillen willen benutten, en vervolgens duurzame besluiten durven nemen. Die met elkaar en niet voor elkaar denken. Die samen vechten voor de hoogst haalbare oplossing.

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt.

Als ideeën geen ruimte krijgen, die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt, gaat het wringen. Onderhuids is dit waar te nemen, maar er wordt vaak niet rustig en openlijk over gesproken. We mopperen wel op de gang, maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of stemmen in met een voorstel, maar doen het vervolgens toch maar niet en verzinnen smoesjes waarom het toch niet kon.

Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen drijven, is er vaak al een diepe kloof geslagen tussen het meerderheids- en het minderheidsstandpunt. In elk team, maar zeker in een (cultureel) divers team, speelt een dergelijke dynamiek. Om escaleren te voorkomen, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken. Niet verschillen wegpoetsen, maar onderzoeken. En ook ruimte geven aan de stem van de minderheid.

Met elkaar speels leren!

Heb je een vraag?

 

Twijfel dan niet en neem geheel vrijblijvend contact met mij op middels het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

 

Yolande Faber

06 – 2252 1441